Quartz S.A. - konfekcjonowanie, pakowanie, co-packing
Fundusze europejskie

język/language

Własne laboratorium

Własne laboratorium

Własne laboratorium firmy QUARTZ

Posiadamy własne laboratorium, w którym możemy wykonać proste analizy fizyko-chemiczne (lepkość, gęstość, pH, kompatybilność masy z opakowaniem).
Analizy mikrobiologiczne, metale ciężkie i inne parametry w uzgodnieniu z klientem wykonujemy w uznanych, akredytowanych laboratoriach zewnętrznych.

Firma

QUARTZ S.A.
ul. Leśna 5
05-100 Nowy Dwór Mazowiecki

tel. +48 22 775 11 75
tel. +48 783 280 500
sales@quartz.pl; handlowy@quartz.pl

NIP:531-000-48-80
REGON:011002660

Projekt i wdrożenie al-tair.pl