Quartz S.A. - konfekcjonowanie, pakowanie, co-packing
Fundusze europejskie

język/language

Informacje i wiadomości z QUARTZ S.A.

Certyfikaty GMP

Certyfikaty GMP

Dobra Praktyka Produkcyjna (ang. Good Manufacturing Practice, GMP) opiera się na stworzeniu ściśle zależnych od siebie procedur kontrolnych i produkcyjnych prowadzących do zapewnienia jakości gwarantującej, że wytworzone produkty oraz świadczone usługi spełniają określone wymagania jakościowe.  Wszystkie działania mają na celu zapewnienie powtarzalności oraz jednorodności wyrobów  poprzez ścisły nadzór oraz dokumentację procesów produkcyjnych, od etapu surowców, poprzez ich magazynowanie, produkcję, pakowanie, aż do momentu składowania i wydania gotowych wyrobów. Umożliwia to eliminację prawdopodobieństwa zanieczyszczenia wyrobu obcymi substancjami, ciałami lub szkodliwą mikroflorą. Dodatkowo poprawnie i rzetelnie wypełniana dokumentacja pozwala uniknąć błędów, które zdarzają się przy ustnym przekazywaniu informacji.

Firma

QUARTZ S.A.
ul. Leśna 5
05-100 Nowy Dwór Mazowiecki

tel. +48 22 775 11 75
tel. +48 783 280 500
sales@quartz.pl; handlowy@quartz.pl

NIP:531-000-48-80
REGON:011002660

Projekt i wdrożenie al-tair.pl